Kurs: Internasjonal PDA konferanse 1. november

PDA - perspektiver på forståelse og tiltak

  • Artnr: 4147

Beskrivelse av artikkelen

Konferansen er arrangert av SPISS og AUTISMEKONSULT

På denne første internasjonale PDA-konferansen i Norge, ønsker vi å sette fokus på funksjonsprofilen PDA (Pathological Demand Avoidance). På norsk kalles dette ekstrem kravavvisning eller ekstrem kravunngåelse. PDA er altså ingen egen diagnose, men en beskrivelse av en væremåte som kan forekomme knyttet til nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser som autisme / Asperger syndrom, ADHD og Tourette syndrom. På konferansen vil vi presentere ulike innfallsvinler og perspektiver både på forståelsen av hva PDA er, hva som ligger bak denne væremåten og ikke minst hvordan man best kan hjelpe og støtte personer som har PDA. Foredragsholderne representerer både personer som selv har PDA, foreldre til barn med PDA og fagfolk som har lang og bred erfaring innen dette feltet. To av de fem foredragene holdes på engelsk.

PROGRAM FOR KONFERANSEN HER

Pris: Kr. 1500,- pr. person

Forelesere: Harry Thompson, Richard Woods, Stian Orm, Jon Arne Løkke, Line Lotherington, Benedikte Hasle Mo, Helene Søfteland Arefjord og Torill Fjæran-Granum

Dato: Fredag 1. november, 2019

Tid: Kl. 9.00 -17.00

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo  KART HER

Servering: Lunsj bestående av dagens påsmurt med assortert pålegg - gi beskjed ved påmelding dersom du trenger spesielle hensyn vedr. diett

Påmeldingsfrist: 11. september, 2019

VIDEOER AV NOEN AV FORELESERNE (Klikk på navnet for å se):

Harry Thompson    Richard Woods     Torill Fjæran-Granum   Stian Orm & Jon Arne Løkke    

Line Lotherington & Benedikte Hasle Mo

Se også