Persepsjon hos personer med autisme og Asperger sy

Om ulike sensoriske erfaringer hos personer med ASD

  • Artnr: 2004

Beskrivelse av artikkelen

Denne boken fokuserer på den rollen perseptuelle problemer spiller for autisme, slik den identifiseres av de som selv har autisme. Den første delen av boken
dekker de "uvanlige" sensoriske og perseptuelle erfaringene og følsomhetene som ofte ignoreres av profesjonelle. Den andre delen av boken tar for seg kartlegging (kartleggingsinstrumentet SPCR) og intervensjon med praktiske anbefalinger i forhold til å velge passende metoder og teknikker for å eliminere problemene og forsterke styrkeområdene. Med til boken følger et hefte med kopieringsoriginaler til kartleggingsintervjuet SPCR (Sensorisk profil Sjekkliste - Revidert.) Dette intervjuet kan tas med foresatte, lærere og andre som kjenner personen med autismespekterforstyrrelser. En del av spørsmålene kan også besvares via observasjon.

Forfatter: Olga Bogdashina

Til norsk ved: Ellen Ekevik

Utgitt i 2008. ISBN: 978-82-997491-8-3