SPISS Fuelbox ASD

Samtalekort for å skape gode samtaler mellom personer med (og uten) ASD

  • Artnr: 4001

Beskrivelse av artikkelen

Gjensidig tillit er avgjørende for å skape gode relasjoner. Før vi kan bruke samtalen til å arbeide med vanskelige tema er det viktig å etablere et godt samtaleklima.

Denne samtaleboksen inneholder 170 kort med spørsmål som har som formål å generere en likeverdig og interessant samtale. Kortene er laget for å kunne brukes i samtalegrupper for ungdom og voksne med ASD, i samtaler mellom fagfolk og personer med ASD, i klasser i ungdomsskole, videregående og høyskole, samt i mange andre sammenhenger der det er viktig å skape en trygg og god, og ikke minst gjensidig ramme rundt samtalen.

Kortene er arrangert i 10 kategorier: Jobb og skole, Hjemmeværende, Relasjoner, Minefelt , Meg, Forandringer, Følelser , Fremtid, fortid og nåtid, Meninger, holdninger, verdier og Autisme/Asperger syndrom.

EKSEMPLER PÅ SPØRSMÅL:
Hva vil det si å være en god venn?
Hva liker du best med den dagsrytmen du har nå?
Hva er du mest fornøyd med, med deg selv?
Hvordan føles det når du opplever at folk virkelig forstår deg?
Hvordan er du annerledes på en god måte?

SPISS Fuelbox ASD er et verktøy som alle som bruker samtale som metode bør skaffe seg! Kan brukes både i private og profesjonelle sammenhenger!

Klikk her for en 30 minutters video om Fuelbox fra Facebook 8/12-2016 med Eli Marte Rusten og Torill Fjæran-Granum

********************************************************************

SPISS tilbyr GRATIS* introduksjonsmøte om SPISS Fuelbox ASD til skoler, PPT, BUP, DPS, Habiliteringstjeneste og andre profesjonelle virksomheter, som ønsker å benytte dette hjelpemidlet i samtaler med personer med ASD. Demonstrasjonen varer mellom 1 og 2 timer og inneholder både informasjon om og demonstrasjon av samtaleboksen. Demonstrasjonen kan også gjøres sammen med de dere ønsker å bruke samtaleboksen med.

*Dersom dere befinner dere såpass langt unna oss at vi må sette av hele dagen for å komme, belastes dere for reiseutgifter og ev. overnatting v. behov.