Stille nå

En roman om autisme og om å være foreldre i en sårbar utrednings-prosess

  • Artnr: 1027

Beskrivelse av artikkelen

Boken blir fortalt gjennom moren til en gutt på fire år, som utredes for autismespekterforstyrrelser, og denne morens ungdomskjæreste. Historiene deres flettes i hverandre, og på denne måten blir Stille nå også en roman om tilhørighet og overganger; om å se og forstå ting på en annen måte enn det man er vant til. Romanen gir et unikt innblikk i en tilværelse de fleste av oss ikke kjenner. Den skildrer en type autisme som er vanskelig å oppfatte fra utsiden og som ofte blir misoppfattet som negativ adferd. I Stille nå bruker forfatteren sin egen erfaring som far til å skape en historie om familier og skjebner som er lett gjenkjennelig for leseren.

Anders Lunde (41) er bosatt i Skien og har tidligere utgitt novellesamlingen «Noen iblant oss» (2009) og romanen «Mørkerom» (2012) på forlaget H. Aschehoug & Co. Han er selv far til et barn med høytfungerende autisme.

Forfatter: Anders Lunde

Utgitt i 2018.  ISBN: 978-82-8234-028-1