Velkommen til SPISS!

SPISS er en privat virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid og samarbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende, i alle aldre og på alle funksjonsnivå.

SPISS tar oppdrag over hele landet.

SPISS tilbyr:

  • Konkret og målrettet opplæring og veiledning
  • Praktiske kurs og workshops
  • Nettbutikk som selger bøker og hefter fra SPISS Forlag, samt andre autismerelaterte produkter
  • Vurdering av diagnoser

SPISS gir tilbud til pårørende, personer med egen (mistenkt eller stadfestet) diagnose, fagfolk i barnehager, skoler, omsorgsboliger, PPT, BUP, barnevern, habiliteringstjenester og alle andre som ønsker vår hjelp.

Ingen henvisning nødvendig!

Vi har kort ventetid og arbeider praktisk der DU er!

SPISS Julekalender 2018

Klikk på bildet under for å komme til SPISS Julekalender 2018 på Facebook. Her kan du svare på spørsmål og være med i trekningen om fine overraskelser hver dag i adventstiden!

.