SPISS er en spesialpedagogisk virksomhet som er spesialisert på Autismespektertilstander. Vi tilbyr tjenester over hele landet og til både privatpersoner og fagfolk på alle nivå. Vi har god kjennskap til de fleste tiltak og metoder på vårt fagområde, inkludert tilstander som ofte opptrer sammen med autisme, som blant annet PDA og FRU,  ADHD, Tourettes syndrom og utviklingshemming.

Klikk gjerne på bildene på denne siden for å lese mer om oss og hva vi tilbyr!

  • SPISSKOMPETANSE PÅ AUTISMESPEKTERTILSTANDER
  • KONKRET OG MÅLRETTET OPPLÆRING
  • FLEKSIBLE KOMMUNIKASJONSKANALER
  • PRAKTISKE KURS, BÅDE NETTBASERT OG FYSISK
  • NETTBUTIKK MED AUTISMERELATERTE PRODUKTER
  • TILPASSEDE METODER OG TILTAK

VI HAR KORT VENTETID OG KREVER INGEN HENVISNINGER!

Det er med stor sorg vi meddeler at vår kjære kollega, Eli Marte Rusten, har gått bort. Klikk på bildet for å lese våre minneord om henne.